لیست ۱۰ فیلمی که در سال ۲۰۱۸ شکست مالی خورده اند :

The Hurricane Heist
 بودجه ساخت ۳۵ میلیون دلار
 میزان فروش ۶٫۱ میلیون دلار
ضرر مالی بیش از ۷۰ میلیون دلار

The Happytime Murders
بودجه ساخت ۴۰ میلیون دلار
میزان فروش ۲۰٫۷ میلیون دلار
ضرر مالی بیش از ۵۹٫۳ میلیون دلار

 ” Annihilation
بودجه ساخت ۵۵ میلیون دلار
میزان فروش ۳۲٫۷ میلیون دلار
ضرر مالی بیش از ۷۷٫۳ میلیون دلار

Death Wish
بودجه ساخت ۳۰ میلیون دلار
میزان فروش ۳۴ میلیون دلار
ضرر مالی بیش از ۲۶ میلیون دلار

ادامه مطلب و دانلود
near_me